Försäljning av bostadsrätt och andrahandsuthyrning(Observera nya rutiner
från 2018-01-01)

Besiktning

När bostadsrättshavaren ämnar överlåta sin bostadsrätt till annan person skall detta
anmälas till fastighetskontoret på därför avsedd blankett eller vid personligt besök på
fastighetskontoret måndagar kl 18.30 – 19.30. Styrelsen besiktigar lägenheten och
bedömer lägenhetens skick i förhållande till normalt slitage och ålder. Om lägenheten
eller delar av denna är sämre än genomsnittet ålägges bostadsrättshavaren att åtgärda
bristerna.

Reparation

Eventuell reparation betalas av säljaren.

Köparen

Uppgifter om köparen lämnas till fastighetskontoret.

Kontrakt

Efter besiktning av lägenheten skickar parterna via sin mäklare köpehandlingar till föreningens ekonomiska förvaltare;

Castor
Box 795
851 22 Sundsvall
Tel. 060-12 80 00

för undertecknande av överlåtelsehandlingarna.
I samband med inflyttningen skall köparen komma ner till föreningens fastighetskontor i Loftvägen 19,
för information och registrering av taggar för inpassering och tvättstugebokning. Vid detta tillfälle
skall lägenhetspärm tas med till fastighetskontoret.
Detta gäller även om mäklare anlitats vid överlåtelsen

Överlåtelseavgift

I samband med kontraktsskrivningen tar föreningen för närvarande ut 1183 SEK av köparen i överlåtelseavgift.
Denna avgift debiteras kommande månadsavgift.
Om lägenheten pantförskrives tillkommer en kostnad för varje pant på 473 SEK, även denna debiteras kommande månadsavgift

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av lägenhet måste godkännas av styrelsen. Ansökan måste i god
tid lämnas till föreningens styrelse. Kontrakt mellan bostadsrättsinnehavaren och
hyresgäst ska upprättas på föreningen fastighetskontor då också en administrativ
avgift på SEK 1 000: - ska betalas av uthyraren.

>