Parkering

Parkering på föreningens tomtmark tillåts endast på särskilt iordningsställda parkeringsplatser.

Vid otillåten parkering utgår kontrollavgift. Parkeringsplatser uthyres genom fastighetskontoret, på expeditionstid, måndagar kl 18.30 – 19.30.

Tilldelning av P-plats för bostadsrättshavare i husen Loftvägen 19 och 21 sker i första hand, i mån av plats,
vid parkeringarna i Kvarteret Räcket nedanför husen Loftvägen 13 och 17.

Bostadsrättshavare i övriga hus tilldelas plats i kvarteret Motorn, stora parkeringen i loftvägsbacken och i mån av tillgång även i kvarteret Räcket.

Garageplats kan hyras.

Gästparkering finns inom kvarteret Motorn och är avgiftsbelagd.