Styrelsen 2019

Ordförande                 Anette Almqvist   073-060 6041
Vice ordförande         Gunilla Berglund
Sekreterare                Lena Flisager
Ledamot                     Kjell Hagedal
Vice värd                   Rolf Larsson
Suppleant                   Annelie Rogmalm
Suppleant                  Lars Åke Ekström
Suppleant                   Ia Flink

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen sköter föreningens löpande förvaltning.
Arbetsgruppen träffas på fastighetskontoret, Loftvägen 19, måndagar kl 18.30 – 19.30.
Telefon 08–771 91 71. De kan även nås på mail; brfskogas2@gmail.com
Observera att mailen inte läses dagligen.

Ärenden som behandlas av Arbetsgruppen är bland annat besiktning av lägenheter, byte eller försäljning
av lägenhet, hyra av P-plats samt fastighetsförsäkringsärenden.
Anette, Gunilla och Rolf ingår i Arbetsgruppen.

Fastighetsombud

Fastighetsombuden skall fungera som styrelsens förlängda arm i sitt hus och framföra ärenden till och
från medlemmarna i huset. Vidare skall fastighetsombudet, i likhet med övriga i huset, se till att
det råder ordning och reda i trapphus, källare och cykelrum liksom runt omkring huset.

Fastighetsombuden bildar tillika valberedning.

Namn på fastighetsombud och styrelsemedlemmar finns på anslagstavlorna i varje hus.