Styrelsen 2021-22

Ordförande: Anette Almqvist, 073-060 60 41
Vicevärd: Lasse Ekström
Vicevärd: Anders Janhammar
Sekreterare:Annelie Rogmalm
Ledamot: Ia Flink
Suppleanter: Rickard Andersson, Kjell Hagelin, Pasi Nieminen

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen sköter föreningens löpande förvaltning.
Arbetsgruppen träffas på fastighetskontoret, Loftvägen 19, måndagar kl 18.30 – 19.30.
Telefon 08–771 91 71. De kan även nås på mail; brfskogas2@gmail.com
Observera att mailen inte läses dagligen.

Ärenden som behandlas av Arbetsgruppen är bland annat besiktning av lägenheter, byte eller försäljning
av lägenhet, hyra av P-plats samt fastighetsförsäkringsärenden.
Anette, Anders och Lars Åke ingår i Arbetsgruppen.

Fastighetsombud

Fastighetsombuden skall fungera som styrelsens förlängda arm i sitt hus och framföra ärenden till och
från medlemmarna i huset. Vidare skall fastighetsombudet, i likhet med övriga i huset, se till att
det råder ordning och reda i trapphus, källare och cykelrum liksom runt omkring huset.

Fastighetsombuden bildar tillika valberedning.

Namn på fastighetsombud och styrelsemedlemmar finns på anslagstavlorna i varje hus.