Trivselregler

Utöver vad stadgarna föreskriver, åligger det medlem följande:

1. För den gemensamma trivseln för boende inom Bostadsrättsföreningen Skogås 2 skall sådan hänsyn tagas att person, egendom och mark ej utsätts för skada.

2. Som förtydligande av stadgarnas 28 § beträffande vattenledningsskador, ingår ej skada på byggnad orsakad av bristfälligt underhåll av golv- och väggisolering. Bristfälligheterna ersätts av medlemmen och ej av föreningen. Om bostadsrätts föreningens fastighetsförsäkring täcker skada, regleras denna genom att medlemmen erlägger föreningens självrisk.

3. Beträffande vattenskador från akvarium och vattensängar, gäller samma förutsättningar som under punkt 2.

4. Det åligger bostadsrättshavaren att ombesörja ett betryggande hemförsäkrings skydd för lägenheten. Brandfilt och brandvarnare skall finnas i lägenheten.

5. Bilkörning och övrig motorfordonstrafik är förbjuden inom området. Undantag: Utryckningsfordon, flytt- sjuk- och servicetransporter samt i och urlastning i max 6 minuter.

6. Hundar skall hållas i band inom området. Hundar, katter och andra husdjur får ej förorena på föreningens tomtmark. Matning av fåglar får ej ske från balkongerna.

7. Piskning och skakning av mattor, sängkläder o dyl. får endast ske på härför avsedda platser. Loftgångarna och balkongerna får ej användas för skakning av mattor och dylikt. Cyklar och barnvagnar får ej uppställas i trappuppgångar eller loftgångar. Finns plats för dessa i cykelrum och barnvagnsrum.

8. Störande ljud såväl inom- som utomhus är förbjudet, mellan klockan 22.00 – 07.00.

9. För att förhindra inbrott och stölder skall dörrar till källare och övriga gemensamma utrymmen hållas låsta. Se till att dörrarna verkligen går i lås.

10. Entrédörrar hålls låsta dygnet runt. Var och en som passerar är ansvarig för att dörren förblir låst.

11. Rökförbud råder i föreningens alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, källare och tvättstugor. Rök ej närmare porten än 10 meter, använd askkoppen.

12. Våra sopskåp får endast användas för hushållssopor. Soporna skall vara paketerade, knyt alltid ihop påsen. Tidningar, flaskor, glasburkar, pappers-förpackningar, plastförpackningar och plåtburkar skall läggas i därför avsedda containers som finns i Loftvägsbacken.

13. För grovsopor, såsom möbler, cyklar, stora kartonger m.m. hänvisas till kommunens miljöstation vid Storvretsvägen i Trångsunds industriområde. Passerkort erfodras, Huddinge kommun har dessa.

14. Det är förbjudet att kasta bort eller spola ned kemrester, läkemedel eller smörjoljor. Färgrester, lösningsmedel, bekämpningsmedel m.m. kan lämnas på miljöstationen. Apoteken tar emot mediciner och läkemedelsrester.

15. Politisk och kommersiell reklam får ej anslås i fastigheterna eller på föreningens tomtmark och byggnader.

16. Vid badrumsrenoveringar och i vissa fall kök skall styrelsen tillfrågas.