Fritidslokal

Vår fritidslokal, Källaren Klunken, Loftvägen 19, är på ca 109 m². Den har viss
köksutrustning samt porslin och glas för ca 25 personer. Lokalen kan hyras av medlemmarna
för privata tillställningar alla dagar fram till kl 22.00.

Lokalen måste vara utrymd klockan 22.00. All ström, utom till kyl, frys och
diskmaskin stängs då av automatiskt.

Hyran för lokalen är för närvarande SEK 300: - per tillfälle. Bokning sker på
fastighetskontoret, tel 08 – 771 91 71, måndagar kl 18.30 - 19.30.

Den som hyr lokalen ansvarar för att ordningsföreskrifer, som tillsammans med
nyckel lämnas ut, följs. Påföljande dag lämnas lokalen städad och iordningställd
senast 13.00.

Om något blir förstört eller reglerna inte följs debiteras en skälig avgift.