Vår bostadsrättsförening bildades 1964.

Klassificering

Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening.
Föreningen registrerades 1962-10-12.

Stadgar

Som grund för vår gemenskap har vi våra stadgar. Där klargörs vilka rättigheter och skyldigheter vi som medlemmar har. Stadgarna finner du i boendepärmen och på hemsidan.

Att vara medlem i en bostadsrättsförening

Vad innebär det att vara medlem i en bostadsrättsförening? Medlemskapet innebär att du gemensamt med föreningens övriga medlemmar, delar ansvar för trappuppgångar, tvättstugor, gemensamhetsutrymmen och yttre gårdsmiljö. Dessutom ansvarar du som medlem för underhåll av din lägenhet.

Trapphusen ska endast användas till att ta sig till och från de utrymmen som finns i fastigheterna och är ingen lagringsplats för olika saker.

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med medlemmar i föreningen äger husen som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostad genom avgift som årligen fastställs av styrelsen.

Det finns med andra ord inte någon annan som betalar, utan alla kostnader betalas gemensamt av oss medlemmar. Månadsavgiften ska täcka föreningens årliga kostnader för drift och underhåll av fastigheterna. Därför är det allas vårt ansvar att vara aktsamma om våra gemensamma ägodelar som tvättmaskiner, portar, lekplatser buskar och träd m.m.

Tänk på miljön och ekonomin genom att vara sparsamma med vatten och värme. Ju lägre kostnader föreningen har för reparationer, underhåll och drift samt för vatten, värme och el,
desto större möjlighet har föreningen att bibehålla de låga medlemsavgifterna.

Naturligtvis ska alla vi boende medverka att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ner
eller gör åverkan i våra hus eller på våra gårdar.

Betrakta husen och gårdarna som dina egna, för det är faktiskt precis vad de är.

Inflytande

Du har alltid möjlighet till inflytande i föreningen. Har du synpunkter på hur föreningen sköts eller önskar komma med förslag, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen genom särskild skrivelse. Skrivelsen ska vara tydlig och innehålla ditt ärende och behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Du kan även inkomma med en motion samt nyttja din rösträtt vid den årliga föreningsstämman.

Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av 3-7 ledamöter samt 1-3 suppleanter.
Styrelsemöten sker en gång i månaden med undantag för ett uppehåll under sommaren. Information om styrelsens sammansättning med kontaktuppgifter finns i anslagstavlan i varje trappuppgång.