Fastighetsskötare

Föreningen har fastighetsskötare, dels för inre reparationer och underhåll och dels för
våra ytterområden.

Fastighetsskötarnas arbetstid är måndag - fredag mellan kl 07.00 – 16.00.

Fastighetsskötarna träffas på fastighetskontoret, Loftvägen 19, på följande tider:

Onsdag kl 08.30 – 09.00.
Fredag kl 08.30 – 09.00.

Övriga dagar och tider kan meddelande till fastighetsskötarna lämnas skriftligen på
avsedd blankett eller på telefonsvararen som avlyssnas varje vardagsmorgon.

Telefonnumret till fastighetskontoret är 08 – 771 91 71, 070-878 26 09